Spring
Gratis forsendelse, fri levering ved ordrer på 800kr: i øjeblikket ca.

Erklæring om databeskyttelse iht. databeskyttelsesforordningen

1) Information om den datansvarliges indsamling af person- og kontaktoplysninger

1.1 Vi er glade for, at du har besøgt vores hjemmeside, og takker for interessen. Den efterfølgende tekst forklarer hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores websted. Personoplysninger er alle de oplysninger, der kan identificere dig som person.

1.2 Den dataansvarlige på denne hjemmeside ifølge databeskyttelsesforordningen (GDPR) er benuta GmbH, Hohe Str. 87, 53119 Bonn, Deutschland, Tel.: +49 (0) 228 - 96 96 89-5, Fax: +49 (0) 228 - 96 96 89-5, E-Mail: [email protected]. Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

1.3 Den ansvarlige for dette websted har overladt databehandlingen til en databeskyttelsesansvarlig, der kan kontaktes på: "Dr. Ralf W. Schadowski, Krefelder Str. 121, 52070 Aachen, [email protected]"

2) Dataindsamling ved besøg på vores hjemmeside

2.1 Når du besøger vores hjemmeside til indhentning af information, dvs. at du ikke registrerer dig eller på anden måde videregiver informationer, indsamler vi kun de oplysninger, som din browser videregiver vores server (de såkaldte „serverlogfiler“). Hvis du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger, der er nødvendige for os, så vi teknisk set er i stand til at vise dig hjemmesiden:

 • Vores besøgte hjemmeside

 • Dato og tidspunkt for besøget

 • Mængde af de sendte data i bytes

 • Kilde/henvisning, der har ført dig til hjemmesiden

 • Anvendt browser

 • Anvendt styresystem

 • Anvendt IP-adresse (Anvendt IP-adresse (i givet fald: i anonymiseret form)

Vi behandler personoplysninger jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR, fordi vi ønsker at forbedre stabiliteten og funktionaliteten på vores hjemmeside. Vi hverken videregiver dataoplysninger eller anvender dem på anden måde. Vi forbeholder os dog ret til efterfølgende at kontrollere servelogfilerne, dersom konkrete omstændigheder tyder på ulovlig adfærd.

2.2 Denne hjemmeside anvender af sikkerhedsmæssige årsager og til beskyttelse af personoplysninger og andet fortroligt indhold (f.eks. bestillinger og forespørgsler til den ansvarlige) en TLS/SSL forbindelse. Du kan genkende forbindelsen på sekvensrækkefølgen https:// og hængelåsen i browserens adresselinje.

3) Hosting & Content Delivery Network

3.1 Vercel

Til hosting af vores websted og visning af siderne bruger vi systemet fra følgende udbyder: Vercel Inc., 340 S Lemon Ave #4133, Walnut, CA 91789, USA

Alle data, der indsamles på vores websted, behandles på udbyderens servere.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der sikrer beskyttelsen af vores websidebesøgendes data og forbyder uberettiget videregivelse til tredjepart.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

3.2 Cloudflare

Vi bruger et content delivery network fra følgende udbyder: Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA

Denne tjeneste gør det muligt for os hurtigere at levere store mediedatafiler som grafikker, websider eller scripter via et net af regionalt fordelte servere. Behandlingen sker for at varetage vores legitime interesser med hensyn til forbedring af vores websteds stabilitet og funktionalitet i medfør af art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der sikrer beskyttelsen af vores websidebesøgendes data og forbyder uberettiget videregivelse til tredjepart.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

4) Cookies

For at gøre besøget på vores websted attraktivt og for at give dig mulighed for at anvende bestemte funktioner bruger vi cookies, altså små tekstfiler, der gemmes på din enhed. Når din browser lukkes, slettes nogle af disse cookies automatisk (de såkaldte „sessioncookies“), mens andre bliver på din enhed i længere tid og gør det muligt at gemme sideindstillinger (de såkaldte „persistente cookies“). Af oversigten over cookieindstillingen i din webbrowser fremgår det, hvor længe de persistente cookies gemmes. 

Hvis der gennem enkelte cookies, som vi har sat, også behandles personoplysninger, så behandles disse jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR enten til gennemførelse af kontrakten jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR, hvis du har givet dit samtykke, eller jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR til varetagelse af vores legitime interesse i at levere den bedst mulige service på webstedet samt til at gøre besøget på webstedet kundevenligt og effektivt.

Du kan indstille din browser, så du får besked om placeringen af cookies, og at du i hvert enkelt tilfælde kan bestemme, om du vil tillade cookies, eller om du vil tillade brug i bestemte tilfælde, eller om du generelt vil blokere dem. 

Vær venligst opmærksom på, at hvis du ikke accepterer cookies, kan vi ikke garantere, at vores websted fungerer optimalt.

5) Kontakt

5.1 Freshchat

Dette websted bruger et live-chat-system fra følgende udbyder: Freshworks, Inc., 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, California 94403, USA

Behandlingen af personoplysninger, vi har fået gennem vores chatservice, sker enten i medfør af art. 6, stk. 1, litra b i GDPR, fordi det er påkrævet til forberedelse eller indgåelse af en kontrakt, eller i medfør af art. 6, stk. 1, litra f i GDPR på grund af vores legitime interesse i en effektiv personlig kontakt med vores besøgende. Dine ad den vej sendte data slettes med forbehold for modsatrettede lovpligtige opbevaringsperioder, når det berørte forhold er blevet afklaret.

Desuden kan der til udarbejdelse af pseudonymiserede brugerprofiler ved hjælp af cookies indsamles og analyseres flere informationer, der dog ikke kan bruges til at identificere dig og ikke kan sammenkædes med andre datasæt. Hvis disse informationer kan knyttes sammen med en bestemt person, sker behandlingen i medfør af art. 6, stk. 1, litra f i GDPR på basis af vores legitime interesse i en statistisk analyse af brugeradfærden med henblik på optimering.

En ændring i din browserindstilling kan forhindre, at der sættes cookies. Eventuelt begrænser dette dog funktionen af vores internetside. Ved oprettelse af en brugerprofil i pseudonymiseret form kan du overfor os med virkning for fremtiden når som helst gøre indsigelse mod indsamlingen og opbevaringen af oplysninger.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der sikrer beskyttelsen af vores websidebesøgendes data og forbyder uberettiget videregivelse til tredjepart.

Til overførslen af oplysninger til USA bruger udbyderen den Europæiske Kommissions standardkontrakter for overførsel af personoplysninger, som skal sikre, at det europæiske databeskyttelsesniveau overholdes.

5.2 Trustpilot

Til bedømmelsespåmindelser bruger vi tjenesterne fra følgende udbyder: Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark

Vi sender udelukkende på basis af dit udtrykkelige samtykke i medfør af art. 6 stk. 1 litra a i GDPR din e-mailadresse og eventuelt andre kundedata til denne udbyder, således at denne kan kontakte dig pr. e-mail med en bedømmelsespåmindelse.

Du kan til enhver overfor os eller udbyderen tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der sikrer beskyttelsen af vores websidebesøgendes data og forbyder uberettiget videregivelse til tredjepart.

5.3 Når du tager kontakt til os (fx via kontaktformular eller e-mail), indsamles der personoplysninger. På selve kontaktformularen kan du se, hvilke oplysninger, der indsamles ved udfyldelse af formularen. Disse oplysninger gemmes og anvendes udelukkende til at besvare din anmodning fx til kontaktoptagelse og den dertil knyttede tekniske administration.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er vores legitime interesse i besvarelsen af din anmodning, jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis du tager kontakt, fordi du ønsker at indgå en aftale, så anvendes også retsgrundlaget i art. 6, stk. 1, litra b i GDPR til databehandlingen. Dine oplysninger slettes efter, at din anmodning er blevet behandlet, hvilket er tilfældet, hvis det under omstændighederne kan udledes, at det berørte forhold er blevet behandlet, og såfremt det ikke strider mod reglerne om opbevaringspligt af personoplysninger.

6) Databehandling ved åbning af en kundekonto og til gennemførelsen af aftalen

Jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR indsamles og behandles personoplysninger fortsat, hvis du selv giver os dem i forbindelse med gennemførelse af en aftale eller ved åbning af en kundekonto. I de enkelte formularer kan du se, hvilke oplysninger, der indsamles. Du kan til hver en tid slette din kundekonto ved at sende en besked til den dataansvarlige på adressen, der er nævnt ovenfor. Vi gemmer og anvender de data, som du har givet os til at gennemføre aftalen. Når kontakten er helt gennemført, eller når din kundekonto er slettet, spærres dine personlige oplysninger iht. de skattemæssige og handelsretlige opbevaringsfrister, og de slettes igen, når disse frister udløber, hvis du ikke udtrykkeligt har indvilliget i, at dine oplysninger benyttes yderligere, eller hvis vi har taget forbehold for fortsat lovmæssig tilladt brug af oplysninger, som vi oplyser om i det følgende.

7) Brug af dine data til direkte markedsføring

7.1 Tilmelding til vores e-mailnyhedsbrev

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, sender vi dig oplysninger om vores tilbud med jævne mellemrum. For at få tilsendt nyhedsbrevet skal vi bare have din e-mailadresse. Yderligere oplysninger er frivillige, og de benyttes kun for at kontakte dig. Vi bruger den såkaldte dobbelte opt-in procedure, når vi sender nyhedsbreve. Dette betyder, at vi først sender dig et nyhedsbrev, når du udtrykkeligt har givet dit samtykke til at få tilsendt nyhedsbrevet. Der efter sender vi dig en bekræftelsesmail, hvori du bliver bedt om at klikke på et link for at bekræfte, at du får tilsendt nyhedsbreve i fremtiden.

Når du aktiverer et link til bekræftelse giver du os tilladelse til at bruge dine personoplysninger jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. Ved tilmeldingen til nyhedsbrevet lagrer vi den IP-adresse, som internetudbyderen har registreret, samt dato og tidspunkt for tilmeldingen, så vi kan påvise et evt. misbrug af din e-mailadresse på et senere tidspunkt. De personoplysninger, vi indsamler ved tilmeldingen af nyhedsbrevet, benyttes udelukkende i reklameøjemed via nyhedsbrevet. Du kan til hver en tid afbestille nyhedsbrevet via linket i nyhedsbrevet eller ved at sende en besked herom til den ansvarliges adresse, der står ovenfor. Når du har annulleret tilmeldingen, slettes din e-mailadresse fra vores liste over modtagere af nyhedsbreve, medmindre du har givet udtrykkeligt tilsagn til, at vi fortsat kan bruge dine oplysninger, eller hvis vi har taget forbehold for fortsat lovmæssig tilladt brug af oplysninger, som vi oplyser om i det følgende.

7.2 MailChimp

Forsendelsen af vores e-mailnyhedsbrev sker via denne udbyder: The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA

På grundlag af vores legitime interesse i en effektiv og brugervenlig markedsføring ved hjælp af vores nyhedsbrev videresender vi i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev dine data jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR til denne udbyder, således at udbyderen kan overtage forsendelsen af nyhedsbrevet på vores vegne.

Med forbehold for dit udtrykkelige samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR gennemfører udbyderen en statistisk succesanalyse af nyhedsbrevkampagner ved hjælp af web beacons/tællepixels i de sendte e-mails, der kan måle åbningsrater og specifik interaktion med nyhedsbrevets indhold. Også informationer fra enhederne (f.eks. adgangstidspunkt, IP-adresse, browsertype og styresystem) indsamles og analyseres, de kædes dog ikke sammen med andre data.

Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke til nyhedsbrevsporing.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der beskytter vores websidebesøgendes data og forbyder videregivelse til tredjepart.

Til overførslen af oplysninger til USA bruger udbyderen den Europæiske Kommissions standardkontrakter for overførsel af personoplysninger, som skal sikre, at det europæiske databeskyttelsesniveau overholdes.

8) Databehandling ved afvikling af ordrer

8.1 Ved gennemførslen af kontrakten vidergives de personoplysninger vi har indsamlet til det transportfirma, der er ansvarligt for at foretage leveringen, hvis det er nødvendigt for at varen leveres. I forbindelse med betalingsafviklingen videregiver vi dine betalingsinformationer til det kreditinstitut, der er udpeget til at tage sig at betalingen, hvis det er nødvendigt for afviklingen af betalingen. Hvis der bruges en udbyder af betalingstjenester, giver vi dig efterfølgende udtrykkelig besked herom. Retsgrundlaget for videregivelse af dataoplysninger er beskrevet i art. 6, stk. 1, litra b i GDPR.

8.2 Videregivelse af persondata til forsendelsesfirmaer

- Deutsche Post

Som transportserviceyder bruger vi nedennævnte udbyder: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Tyskland

For at kunne aftale en leveringsdato eller for at kunne advisere om, at leveringen er på vej, videregiver vi jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR inden levering af produktet din e-mailadresse og/eller dit telefonnummer til udbyderen, hvis du ved bestillingen har givet dit udtrykkelige samtykke hertil. I modsat fald videregiver vi jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR kun modtagerens navn og leveringsadresse til udbyderen for at kunne levere produktet. Videregivelsen sker kun, hvis det er nødvendigt for at kunne levere produktet. Her er en forudgående aftale af leveringsdatoen med udbyderen eller en advisering ikke mulig.

Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde et samtykke overfor ovennævnte ansvarlige eller overfor udbyderen.

- DHL

Som transportserviceyder bruger vi nedennævnte udbyder: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Tyskland

For at kunne aftale en leveringsdato eller for at kunne advisere om, at leveringen er på vej, videregiver vi jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR inden levering af produktet din e-mailadresse og/eller dit telefonnummer til udbyderen, hvis du ved bestillingen har givet dit udtrykkelige samtykke hertil. I modsat fald videregiver vi jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR kun modtagerens navn og leveringsadresse til udbyderen for at kunne levere produktet. Videregivelsen sker kun, hvis det er nødvendigt for at kunne levere produktet. Her er en forudgående aftale af leveringsdatoen med udbyderen eller en advisering ikke mulig.

Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde et samtykke overfor ovennævnte ansvarlige eller overfor udbyderen.

- DPD

Som transportserviceyder bruger vi nedennævnte udbyder: DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg,Tyskland

For at kunne aftale en leveringsdato eller for at kunne advisere om, at leveringen er på vej, videregiver vi jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR inden levering af produktet din e-mailadresse og/eller dit telefonnummer til udbyderen, hvis du ved bestillingen har givet dit udtrykkelige samtykke hertil. I modsat fald videregiver vi jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR kun modtagerens navn og leveringsadresse til udbyderen for at kunne levere produktet. Videregivelsen sker kun, hvis det er nødvendigt for at kunne levere produktet. Her er en forudgående aftale af leveringsdatoen med udbyderen eller en advisering ikke mulig.

Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde et samtykke overfor ovennævnte ansvarlige eller overfor udbyderen.

- UPS

Som transportserviceyder bruger vi nedennævnte udbyder: United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss,Tyskland

For at kunne aftale en leveringsdato eller for at kunne advisere om, at leveringen er på vej, videregiver vi jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR inden levering af produktet din e-mailadresse og/eller dit telefonnummer til udbyderen, hvis du ved bestillingen har givet dit udtrykkelige samtykke hertil. I modsat fald videregiver vi jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR kun modtagerens navn og leveringsadresse til udbyderen for at kunne levere produktet. Videregivelsen sker kun, hvis det er nødvendigt for at kunne levere produktet. Her er en forudgående aftale af leveringsdatoen med udbyderen eller en advisering ikke mulig.

Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde et samtykke overfor ovennævnte ansvarlige eller overfor udbyderen.

8.3 Anvendelse af betalingsudbydere (som f.eks.)

- Klarna

På dette websted tilbyder følgende udbyder én eller flere betalingstyper: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige

Når du vælger én af udbyderens betalingstyper med forudgående betaling (eksempelvis kreditkortbetaling), videregives de i forbindelse med bestillingen meddelte betalingsoplysninger (herunder navn, adresse, bank- og betalingskortoplysninger, valuta og transaktionsnummer) samt oplysninger om indholdet af din bestilling jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR. Videregivelsen af dine oplysninger sker her udelukkende med henblik på betalingsafvikling med udbyderen og kun i det omfang, den er nødvendig herfor.

Når du vælger en betalingstype, hvor udbyderen sikrer forudgående betaling (eksempelvis køb på faktura, ratekøb eller direkte debitering), opfordres du ved bestillingen til også at give bestemte personlige oplysninger (for- og efternavn, vej, husnummer, postnummer, by, fødselsdag, e-mailadresse, telefonnummer, eventuelt oplysninger om en alternativ betalingstype).

For at varetage vores legitime interesse i at kunne fastslå vores kunders betalingsevne sender vi jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR i første omgang disse oplysninger til udbyderen til en kreditvurdering. På baggrund af dine personoplysninger og andre oplysninger (som for eksempel indkøbskurv, fakturabeløb, bestillingshistorik, betalingserfaringer) kontrollerer udbyderen, om du med henblik på betalingsrisici og/eller risici om tab til debitor kan bruge den af dig valgte betalingstype.

Som et led i kontrollen kan der ud over udbyderens interne kriterier jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR også inddrages identitets- og kreditoplysninger fra følgende parter:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

Kreditvurderingen kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte score-værdier). Hvis der indgår score-værdier i kreditvurderingen, er disse beregnet på grundlag af en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk metode. I beregningen af score-værdierne indgår der blandt andet, men ikke udelukkende, adresseoplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling af dine oplysninger ved at sende en meddelelse til udbyderen. Dog vil udbyderen i givet fald fortsat være berettiget til at behandle dine personoplysninger, såfremt dette er påkrævet for at kunne afvikle den kontraktmæssige betaling.

- Paypal

På dette websted tilbyder følgende udbyder én eller flere betalingstyper: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Når du vælger én af udbyderens betalingstyper med forudgående betaling, videregives de i forbindelse med bestillingen meddelte betalingsoplysninger (herunder navn, adresse, bank- og betalingskortoplysninger, valuta og transaktionsnummer) samt oplysninger om indholdet af din bestilling jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR. Videregivelsen af dine oplysninger sker her udelukkende med henblik på betalingsafvikling med udbyderen og kun i det omfang, den er nødvendig herfor.

Når du vælger en betalingstype, hvor udbyderen sikrer forudgående betaling, opfordres du ved bestillingen til også at give bestemte personlige oplysninger (for- og efternavn, vej, husnummer, postnummer, by, fødselsdag, e-mailadresse, telefonnummer, eventuelt oplysninger om en alternativ betalingstype).

For at varetage vores legitime interesse i at kunne fastslå vores kunders betalingsevne sender vi jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR i første omgang disse oplysninger til udbyderen til en kreditvurdering. På baggrund af dine personoplysninger og andre oplysninger (som for eksempel indkøbskurv, fakturabeløb, bestillingshistorik, betalingserfaringer) kontrollerer udbyderen, om du med henblik på betalingsrisici og/eller risici om tab til debitor kan bruge den af dig valgte betalingstype.

9) Online-marketing

Dotdigital

Til opfyldelse og synkronisering af kundestyringens diverse ydelser bruger dette websted den softwarebaserede markedsføringstjeneste fra følgende udbyder: dotdigital EMEA Ltd., No. 1 London Bridge, London, SE1 9BG, UK

Denne tjeneste muliggør den automatiserede behandling af aktivitetsfeeds, styring af annoncer i anvendte markedsføringskanaler samt succesanalyse af markedsføringstiltag og central e-mailmarkedsføring og kontaktstyring.

Der anvendes cookies til at udføre de forskellige funktioner. Cookies er små tekstfiler, der gemmes lokalt i cachen i din webbrowser på din enhed, og som gør det muligt for os at analysere din brug af webstedet. I den sammenhæng indsamler cookierne bestemte informationer som fx IP-adressen, placeringen, tidspunktet for sidevisningen.

Alle ovenfor beskrevne handlinger, navnlig brugen af cookies til informationsanalyse på enheden, gennemføres kun, hvis du jf. art. 6 stk. 1 litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke ved at deaktivere denne tjeneste med det "cookie consent-værktøj", der stilles til rådighed på webstedet.

Yderligere retsgrundlag for databehandling, der anvendes i forbindelse med specifikke tjenester (som fx nødvendigheden af et udtrykkeligt samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR ved afsendelse af nyhedsbreve), forbliver upåvirket heraf.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der sikrer beskyttel.

Ved en dataoverførsel til udbyderens placering sikrer den Europæiske Kommissions afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet et rimeligt databeskyttelsesniveau.

10) Webanalysetjenester

10.1 Google Analytics 4

Dette websted bruger Google Analytics 4, der er en tjeneste fra virksomheden Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), der anvendes til at analysere brugen af webstedet.

Ved brug af Google Analytics 4 anbringes som standard de såkaldte "Cookies". Cookies er tekstfiler, der gemmes på din enhed og gør, at vi kan analysere, hvordan du bruger et websted. Oplysningerne om, hvordan du bruger webstedet (herunder den forkortede IP-adresse, der sendes af din enhed og forkortes med de sidste cifre), der genereres af cookien, sendes som regel til en Google-server i USA, hvor de gemmes og behandles. Her kan det også forekomme, at der sker en overførsel af oplysninger til servere, der tilhører virksomheden Google LLC med hjemsted i USA, hvor der kan ske yderligere behandling af oplysningerne.

Ved brug af Google Analytics 4 indsamles og behandles den IP-adresse, din enhed sender, når du bruger webstedet, som udgangspunkt og automatisk anonymt, så de indsamlede oplysninger ikke kan tilknyttes til dig som person. Denne automatiske anonymisering sker ved, at den IP-adresse, der sendes via din enhed, forinden forkortes med de sidste cifre af Google inden for Den Europæiske Unions medlemsstater (EU) eller andre stater, der er tilsluttet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Google bruger disse og andre oplysninger på vores vegne til at analysere, hvordan du bruger webstedet, lave rapporter (reports) om aktivitet på webstedet og tilbyde os yderligere tjenester i forbindelse med brug af webstedet og internettet. Derved sættes den forkortede IP-adresse, der overføres fra din enhed i forbindelse med Google Analytics 4, ikke i forbindelse med andre oplysninger fra Google. De oplysninger, der er overført i forbindelse med brugen af Google Analytics 4, opbevares i 2 måneder og slettes efterfølgende.

Vha. en speciel funktion, de såkaldte »demografiske kendetegn”, gør Google Analytics 4 det muligt at opstille statistikker, der indeholder oplysninger om webstedsbrugerens alder, køn og interesser på baggrund af en evaluering af interessebaseret reklame og brug af oplysninger fra tredjemand. Dette gør det mulig at bestemme og sondre mellem brugerkredse på webstedet mhp. at optimere gennemførelsen af markedsføringstiltag til målgrupperne. Oplysninger, der er indhentet på baggrund af de ”demografiske kendetegn” kan dog ikke henføres til nogen bestemt person og således heller ikke til dig personligt. Oplysninger, der er indhentet på baggrund af de ”demografiske kendetegn”, opbevares i 2 måneder og slettes efterfølgende.

Alle ovenfor beskrevne behandlinger, navnlig brug af Google Analytics cookies til lagring og udvælgelse af oplysninger på den enhed, du besøger webstedet med, gennemføres kun, hvis du i medfør af art. 6 stk. 1 litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Uden dit samtykke anvendes Google Analytics 4 ikke, når du besøger webstedet. Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du på et tidspunkt har givet, med virkning for fremtiden. For at tilbagekalde samtykket bedes du deaktivere denne service i "Cookie-Consent-Tool", der findes på webstedet.

På dette websted kan tjenesten "Google Signals" også bruges som en udvidelse af Google Analytics. Med Google Signals kan Google udarbejde rapporter på tværs af enheder (såkaldt "cross-device tracking"). Hvis du har aktiveret "personaliserede annoncer" i dine indstillinger for Google-kontoen og har knyttet dine internetaktiverede enheder til din Google-konto, kan Google analysere brugeradfærd på tværs af enhederne og oprette databasemodeller på baggrund heraf, forudsat at du har givet dit samtykke til brugen af Google Analytics i henhold til art. 6 stk. 1 litra a i GDPR (se ovenfor). Der tages hensyn til logins og enhedstyper for alle sidebesøgende, der var logget ind på en Google-konto og foretog en konvertering. Dataene viser bl.a., på hvilken enhed du klikkede første gang på en annonce, og på hvilken enhed den tilhørende konvertering fandt sted. For så vidt som Google Signals anvendes, modtager vi ingen personlige data fra Google, men kun statistikker, der er udarbejdet på grundlag af Google Signals. Du har mulighed for at deaktivere funktionen "personaliserede annoncer" i indstillingerne for din Google-konto og dermed slå analysen på tværs af enheder fra.

Du kan gøre dette ved at følge vejledningen på denne side: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=da

Du kan finde yderligere oplysninger her: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=da

Som en udvidelse af Google Analytics kan funktionen "UserIDs" også anvendes på dette websted. Ved at tildele individuelle UserID'er kan vi få Google til at oprette rapporter på tværs af enheder (såkaldt "cross-device tracking"). Det betyder, at din brugsadfærd også kan analyseres på tværs af enheder, hvis du har givet dit tilsvarende samtykke til brugen af Google Analytics i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 litra a i GDPR, hvis du har oprettet en personlig konto ved at registrere dig på dette websted og er logget ind på din personlige konto på forskellige slutenheder med dine relevante login-data. De data, der indsamles på denne måde, viser bl.a., på hvilken endenhed du klikkede på en annonce første gang, og på hvilken endenhed den pågældende konvertering fandt sted.

Vi har indgået en såkaldt ordrebehandlingskontrakt med Google om vores brug af Google Analytics 4, i gennem hvilken Google forpligter sig til at beskytte vores webstedsbrugeres oplysninger og ikke at videregive dem til tredjemand.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

Yderligere juridiske oplysninger om Google Analytics 4 samt en kopi af nævnte standardkontraktbestemmelser fås på følgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=da

Nærmere oplysninger om Google Analytics 4 nævnte databehandling og om Googles håndtering af oplysninger fra websteder finder du her: Yderligere oplysninger om Google Signals fås på følgende link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=da

10.2 Google Tag Manager

Dette websted gør brug af „Google Tag Manager“, en tjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (i det følgende kaldet: „Google“). Google Tag Manager danner et teknisk grundlag for at kunne indsamle diverse webapplikationer, blandt andet også tracking- og analysetjenester, og via en samlet brugeroverflade for at kunne kalibrere, styre og tilknytte til betingelser.

Selve Google Tag Manager gemmer ingen informationer på brugernes enheder eller analyserer dem. Tjenesten gennemfører heller ikke selv dataanalyser.

Når websiden åbnes, sendes din IP-adresse dog via Google Tag Manager til Google, hvor den eventuelt gemmes. Også en overførsel til Google LLC.-servere i USA er mulig.

Denne behandling gennemføres kun, hvis du i medfør af art. 6 stk. 1 litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Uden dette samtykke bruges Google Tag Manager ikke, mens du besøger siden.

Du kan til enhver tid tilbagekalde det af dig meddelte samtykke med virkning for fremtiden. For at tilbagekalde samtykket bedes du deaktivere denne service i "cookie-værktøjet", der bruges på hjemmesiden. Vi har indgået en databehandleraftale med Google, i hvilken vi forpligter Google til at beskytte vores besøgendes oplysninger og ikke videregive disse til tredjemand.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

Flere databeskyttelsesoplysninger om Google Tag Manager finder du her: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=da

Om databeskyttelsesrelevante tjenester og applikationer, der er blevet sammenkædet i Google Tag Manager, modtager du i denne databeskyttelseserklæring i de pågældende afsnit særlige informationer.

10.3 New Relic

Dette websted bruger webanalysetjenesten fra følgende udbyder: New Relic, Inc., 188 Spear St, San Francisco, CA 94105, USA

Ved hjælp af cookies og/eller sammenlignelige teknologier (sporingspixel, web beacons, algoritmer til analyse af informationer fra enheder og browsere) indsamler og gemmer tjenesten pseudonymiserede besøgsdata, herunder informationer fra enheden som f.eks. IP-adresse og browserinformationer, til statistisk analyse af brugeradfærden på vores websted og oprettelse af pseudonymiserede brugerprofiler. Blandt andet er det således muligt at analysere bevægelsesmønstre (såkaldte heatmaps), der viser varigheden af besøg samt interaktioner med indhold (f.eks. indtastning af tekst, scrolling, klik og mouseovers). Ved pseudonymisering fjernes altid alle direkte identificerende personoplysninger. Sammenkædning med personoplysninger, der er indsamlet på anden vis, sker ikke.

Den ovenfor beskrevne behandling, navnlig analyse eller opbevaring af informationer på enheden, gennemføres kun, hvis du jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke ved at deaktivere denne tjeneste med det "cookie consent-værktøj", der stilles til rådighed på webstedet.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der sikrer beskyttelsen af vores websidebesøgendes data og forbyder uberettiget videregivelse til tredjepart.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

11) Retargeting/Remarketing/Reklameanbefaling

11.1 Google Ad Remarketing

Dette websted bruger retargeting fra følgende udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Den gør det muligt med personaliserede, interessebaserede annoncer målrettet at kontakte besøgende af vores internetsider, der allerede har vist interesse for vores butik og vores produkter. Visning af annoncerne sker således på baggrund af en cookiebaseret analyse af den tidligere og aktuelle brugeradfærd, idet der dog ikke gemmes personoplysninger. Ved retargeting gemmes en cookie på din computer eller din mobile enhed for at registrere pseudonymiserede data om dine interesser og således tilpasse annonceringen individuelt til de oplysninger, der er blevet gemt. Disse cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer eller din mobile enhed. På denne måde får du vist annoncer, der med høj sandsynlighed matcher dine produkt- og informationsinteresser.

Alle ovenfor beskrevne handlinger, navnlig brugen af cookies til informationsanalyse på enheden, gennemføres kun, hvis du jf. art. 6 stk. 1 litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Uden dette samtykke gøres der ikke brug af denne retargeting, mens du besøger siden.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. For at tilbagekalde samtykket bedes du deaktivere denne service i "cookie-værktøjet", der bruges på hjemmesiden.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

11.2 Facebook-pixel til oprettelse af Custom Audiences med udvidet datasammenligning (med cookie-værktøj)

Inden for rammerne af vores online udbud bruges et såkaldt "Facebook-pixel" fra det sociale netværk Facebook i modusen for en udvidet datasammenligning, som drives af Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Facebook").

På grundlag af et udtrykkeligt samtykke hvis en bruger klikker på en af vores annoncer fra Facebook, får URL'en en tilføjelse for den tilknyttede side via Facebook-pixel. Denne URL-parameter gemmes dermed i brugerens browser med en cookie, som den forbundne side selv sætter. Derudover registreres særlige kundeoplysninger som for eksempel e-mailadresse med denne cookie, som vi har fået via den webside, der er forbundet med Facebook-annoncen, f.eks. ved bestillinger, anmeldelser til en konto eller registreringer (udvidet datasammenligning). Cookies udlæses af Facebook-pixel og muliggør en videresendelse af dataene, inklusive de særlige kundedata, til Facebook.

Ved hjælp af Facebook-pixel med en udvidet datasammenligning kan Facebook se helt nøjagtigt, hvem der besøger vores online tilbud som målgruppe til visning af annoncer (såkaldte "Facebook-annoncer"). Vi bruger Facebook-pixel med udvidet datasammenligning, så vores Facebook-annoncer kun vises til de Facebook brugere, der har haft interesse i vores online tilbud eller som har bestemte egenskaber (f.eks. interesse i særlige temaer eller produkter, som fastlægges af de besøgte sider), og som vi har overført til Facebook (såkaldte "Custom Audience"). Ved hjælp af Facebook-pixel med udvidet datasammenligning sikrer vi, at vores Facebook-annoncer svarer til brugerens eventuelle interesse og ikke virker forstyrrende. På den kan vi måle, om vores Facebook-annoncekampagner virker til statistiske og markedsmålingsformål, idet vi ser, om en bruger blev sendt videre til vores websted af en Facebook-annonce (såkaldt "Konvertering"). I modsætning til standardbrugen af Facebook-pixel hjælper funktionen med udvidet datasammenligning os til at måle effektiviteten af annoncekampagner, idet de samler flere tilordnede konverteringer.

Alle oplysninger bliver dog gemt og behandlet af Facebook, så der kan oprettes en forbindelse til en brugerprofil, og Facebook kan bruge disse oplysninger til egne annoncer iht. Facebooks datapolitik (https://www.facebook.com/about/privacy/). Oplysningerne kan Facebook og dens partnere bruge til at vise annoncer på og uden for Facebook.

Disse behandlinger sker udelukkende med dit udtrykkelige samtykke iht. art. 6 afs. 1 litra a GDPR.

Informationer, der dannes af Facebook, sendes som regel til en Facebook-server, hvor de gemmes. Her kan det også forekomme, at oplysninger overføres til serverne hos Meta Platforms Inc. i USA. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden, idet du deaktiverer denne tjeneste med det cookie-værktøj, der bruges på websiden.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

11.3 - Google Ads konverteringssporing med kundematch

Dette websted bruger online-annonceprogrammet "Google Ads" og i forbindelse med Google Ads konverteringssporingen fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi bruger Google Ads til at gøre besøgende opmærksom på vores spændende tilbud ved hjælp af annoncer (såkaldte Google Adwords) på eksterne sider. Vi kan ved hjælp af oplysningerne fra annoncekampagnerne så se, hvor effektive annoncerne er. Det er vores ønske at vise dig annoncer, der kunne interessere dig, at gøre vores websted mere interessant for dig samt få en fair beregning af annonceomkostningerne.

Der gemmes en cookie for konverteringssporingen, når en bruger klikker på en Ads-annonce, som Google har offentliggjort. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din enhed. Cookies bliver sædvanligvis ugyldige efter 30 dage og bruges ikke til personlig identificering. Hvis brugeren besøger bestemte sider på dette websted, og tiden ikke er udløbet endnu, kan vi sammen med Google se, at brugeren har klikket på reklamen og er blevet dirigeret videre til denne side. Alle Google Ads-kunder får hver deres cookie. Cookies kan dermed ikke spores via Google Ads-kunders websteder. Oplysningerne fra konverteringscookies bruges til at udarbejde statistikker for de Google Ads-kunder, der har bestemt sig for at bruge konverteringssporing. Kunderne får at vide, hvor mange brugere, der har klikket på deres annoncer, der er blevet dirigeret videre til en side, der har et konverteringssporingstag. De får dog ingen oplysninger, der kan identificere brugere personligt.

I forbindelse med brug af Google Ads kan det også forekomme, at der sker en overførsel af personoplysninger til servere tilhørende Google LLC. i USA.

Nærmere oplysninger om Google Ads Conversion Trackings nævnte databehandling og om Googles håndtering af oplysninger fra websteder finder du her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Alle ovenfor beskrevne behandlinger, navnlig brug af cookies til informationsanalyse på enheden, gennemføres kun, hvis du i medfør af art. 6 stk. 1 litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden, idet du deaktiverer denne tjeneste med det cookie-værktøj, der bruges på websiden.

Google Ads konverteringssporingscookies kan slås fra permanent ved at hente og installere et browser-plugin, der findes på dette link:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=da

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

For at give vores kunder, hvis oplysninger vi har fået under et indkøb eller lignende, endnu bedre annoncer, bruger vi en funktion inden for Google Ads til kundematch. Vi overfører hertil én eller flere filer med aggregerede kundeoplysninger (især e-mailadresser og telefonnumre) elektronisk til Google. Google får her ingen adgang til klardata, informationerne i kundefilerne krypteres automatisk ved hjælp af en særlig algoritme til overførslen. De krypterede informationer kan kun bruges af Google til at tilordne dem til eksisterende Google-kontoer, som de pågældende har oprettet. Dette gør det muligt at vise målrettede annoncer via alle Google tjenester, der er forbundet med den pågældende Google-konto.

Kundedata overføres kun til Google med dit udtrykkelige samtykke iht. art. 6 afs. 1 litra a GDPR. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden. Yderligere informationer om Googles privatlivspolitik med hensyn til kundematch-funktionen findes her: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=da&ref_topic=10550182

Googles privatlivspolitik kan læses her: https://policies.google.com/privacy?hl=da

11.4 Microsoft Advertising Universal Event Tracking

Dette websted bruger conversion tracking fra følgende udbyder: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA

Hvis du fra en annonce på udbyderens domæne er kommet til vores websted, kan annoncens succesrate verificeres ved hjælp af cookies og/eller sammenlignelige teknologier (tracking pixels, web beacons, pings eller HTTP-anmodninger).

Til det analysers ved hjælp af trackingen bestemte enheder- og browserinformationer, herunder i givet fald også din IP-adresse, hvor af os forud definerede brugerhandlinger (fx afsluttede transaktioner, leads, søgninger på webstedet, besøg af produktsider) registreres og analyseres. Det muliggør udarbejdelse af statistikker om brugeradfærden på vores websted efter videresendelse fra en annonce, og det bidrager til at optimere vores tilbud.

Alle ovenfor beskrevne handlinger, navnlig brugen af cookies til informationsanalyse på enheden, gennemføres kun, hvis du jf. art. 6 stk. 1 litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke ved at deaktivere denne tjeneste med det "cookie consent-værktøj", der stilles til rådighed på webstedet.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der sikrer beskyttelsen af vores websidebesøgendes data og forbyder uberettiget videregivelse til tredjepart.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

11.5 Pinterest-Tag Conversion-Tracking

Dette websted bruger conversion tracking fra følgende udbyder: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland

Hvis du fra en annonce på udbyderens domæne er kommet til vores websted, kan annoncens succesrate verificeres ved hjælp af cookies og/eller sammenlignelige teknologier (tracking pixels, web beacons, pings eller HTTP-anmodninger).

Til det analysers ved hjælp af trackingen bestemte enheder- og browserinformationer, herunder i givet fald også din IP-adresse, hvor af os forud definerede brugerhandlinger (fx afsluttede transaktioner, leads, søgninger på webstedet, besøg af produktsider) registreres og analyseres. Det muliggør udarbejdelse af statistikker om brugeradfærden på vores websted efter videresendelse fra en annonce, og det bidrager til at optimere vores tilbud.

Alle ovenfor beskrevne handlinger, navnlig brugen af cookies til informationsanalyse på enheden, gennemføres kun, hvis du jf. art. 6 stk. 1 litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke ved at deaktivere denne tjeneste med det "cookie consent-værktøj", der stilles til rådighed på webstedet.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der sikrer beskyttelsen af vores websidebesøgendes data og forbyder uberettiget videregivelse til tredjepart.

12) Sidefunktioner

12.1 YouTube

Dette websted bruger plugins, der viser og afspiller videoer fra følgende udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Data kan desuden sendes til: Google LLC., USA

Når du besøger en side på vores websted med en sådan plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til udbyderens servere for at downloade denne plugin. I den forbindelse sendes bestemte informationer, inklusive din IP-adresse, til udbyderen.

Hvis integrerede videoer startes via denne plugin, bruger udbyderen desuden cookies til at indsamle oplysninger om brugerens adfærd, oprette afspilningsstatistikker og forhindre ulovlig adfærd.

Hvis du er logget på en af udbyderens brugerkonti, mens du besøger websiden, sammenkædes dine data med din konto, når du klikker på videoen. Hvis du ikke ønsker denne sammenkædning med din konto, skal du logge af, inden du starter afspilningen.

Alle ovenfor beskrevne handlinger, navnlig brugen af cookies til informationsanalyse på den anvendte enhed, gennemføres kun, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke ved at deaktivere denne tjeneste med det "cookie consent-værktøj", der stilles til rådighed på webstedet.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

12.2 Google Web Fonts

For at sikre en ensartet præsentation af skrifttyper bruger denne side de såkaldte webfonte fra følgende udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Data overføres også til: Google LLC, USA

Når en siden åbnes, indlæser din browser de påkrævede webfonte i din browsers cache, så tekster og skrifttyper vises korrekt, og den skaber en direkte forbindelse til udbyderens servere. I den forbindelse sendes bestemte informationer, inklusive din IP-adresse, til udbyderen.

Behandlingen af personoplysninger som led i oprettelsen af forbindelsen til skrifttypeudbyderen foretages kun, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke ved at deaktivere denne tjeneste med det "cookie consent-værktøj", der stilles til rådighed på webstedet. Hvis din browser ikke understøtter webfonte, anvendes en standardskrifttype fra din computer.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

12.3 Google Kundeanmeldelser (tidligere Google Trusted Stores support)

Vi samarbejder med Google inden for programmet "Google Kundeanmeldelser". Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Dette program giver os mulighed for at indhente kundeanmeldelser fra de besøgende af vores websted. Du bliver i forbindelse med et indkøb på vores websted spurgt, om du vil deltage i en rundspørge via e-mail fra Google. Din e-mailadresse overføres kun til Google ved dit udtrykkelige samtykke iht. art. 6 afs. 1 litra a GDPR. Du modtager en e-mail fra Google Kundeanmeldelser, i hvilken du bliver spurgt om at bedømme din købserfaring på vores websted. Din anmeldelse tilføjes derefter de andre anmeldelser og vises i vores logo Google Kundeanmeldelser samt i vores Merchant Center dashboard. Din anmeldelse bruges derudover i Google sælgerbedømmelser. I sammenhæng med brug af Google Kundeanmeldelser kan det også forekomme, at der sker en overførsel af personoplysninger til servere tilhørende Google LLC. i USA

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en besked til den dataansvarlige eller til Google.

Yderligere informationer om Googles privatlivspolitik inden for programmet Google Kundeanmeldelser kan læses på det følgende link: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=da

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

13) Sonstig

Cookie-værktøj

Dette websted bruger til indsamling af virksomme brugersamtykker til cookies og cookie-baserede applikationer, der kræver samtykke, et såkaldt "cookie-værktøj". "Cookie-værktøjet" vises i form af en interaktiv brugerflade, når webstedet åbnes. Samtykket gives ved at sætte flueben ud for bestemte cookies og/eller cookie-baserede applikationer. Der udføres kun de cookies/tjenester, som kræver samtykke, hvor den besøgende har sat et flueben og givet sit samtykke. Dermed sikres det, der kun gemmes cookies på enheden, når den besøgende har givet sit samtykke.

Værktøjet sætter altid tekniske cookies (nødvendige cookies) for at gemme dine cookie-indstillinger. Personoplysninger behandles generelt ikke her.

I enkelte tilfælde kan personoplysninger blive behandlet i forbindelse med lagring, tilordning eller protokollering af cookie-indstillinger (herunder IP-adressen). Dette sker ifølge art. 6 afs. 1 litra f DSGVO på grundlag af en legitim interesse i en lovlig, brugerspecifik og brugervenlig cookie-samtykkeløsning og dermed i en lovlig udformning af vores websted.

Andre retsgrundlag for behandlingen er også art. 6, stk. 1, litra c i GDPR. Vi er som dataansvarlige underlagt den retlige forpligtelse til at gøre brugen af ikke-tekniske cookies (ikke-nødvendige cookies) afhængig af brugerens samtykke.

Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling med udbyderen, som sikrer beskyttelsen af vores hjemmesidebesøgers data og forbyder uautoriseret videregivelse til tredjeparter.

Yderligere informationer om webstedets udbyder og indstillingsmuligheder i cookie-værktøjet findes på den tilhørende brugerflade på vores websted.

14) Dine rettigheder

14.1 Den gældende lovgivning om databeskyttelse giver dig omfattende rettigheder over for den dataansvarlige når det drejer sig om behandling af dine personlige oplysninger (ret til indsigt og intervention), og beskrives efterfølgende:

 • Ret til indsigt jf. Art. 15 i GDPR.

 • Ret til berigtigelse jf. Art. 16 i GDPR.

 • Ret til sletning jf. Art. 17 i GDPR.

 • Ret til begrænsning af behandling jf. Art. 18 i GDPR.

 • Ret til underretning jf. Art. 19 i GDPR.

 • Ret til dataportabilitet jf. Art. 20 i GDPR.

 • Ret til at trække sit samtykke tilbage jf. Art. 7, stk. 3 i GDPR.

 • Ret til at klage jf. Art. 77 i GDPR.

14.2 RET TIL INDSIGELSE

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED EN INTERESSEAFVEJNING PÅ GRUNDLAG AF EN OVERORDNET BERETTIGET INTERESSE, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD DENNE BEHANDLING AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION, MED FREMTIDIG VIRKNING.

HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, STANDSER VI BEHANDLINGEN AF DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER. VI KAN DOG FORTSÆTTE BEHANDLINGEN, HVIS VI KAN PÅVISE VÆGTIGE, LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, DER GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN ER NØDVENDIG FOR, AT RETSKRAV KAN FASTLÆGGES, GØRES GÆLDENDE ELLER FORSVARES.

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYNINGER TIL SÅDAN MARKEDSFØRING. DU KAN GØRE INDSIGELSE SOM BESKREVET OVENFOR.

HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, INDSTILLER VI BEHANDLINGEN AF DE BERØRTE OPLYSNINGER TIL DIREKTE MARKEDSFØRING.

15) Periode for lagring af personoplysninger

Perioden for lagring af personoplysninger bestemmes af den opbevaringsperiode, der er fastsat i den respektive lovgivning (f.eks. handels- og skatteretlige opbevaringsperioder). Når fristen er udløbet, slettes de pågældende oplysninger rutinemæssigt, såfremt de ikke længere er nødvendige for at opfyldelse eller indgå aftalen og/eller, at vi ikke har nogen legitim interesse i at lagre dem yderigere.