Leveringstijd: i øjeblikket ca. 3-5 dage | Udvidet ret til retur: 60 dage | Hjælp & kontakt
VINTERUDSALG SPECIAL | 20 % EKSTRA*
Få din rabatkode nu

OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE PÅ FACEBOOK

1) Oplysninger om indsamling af personoplysninger og kontaktoplysninger om den ansvarlige person


1.1 I det følgende informerer vi dig om behandlingen af dine personoplysninger. I denne sammenhæng er personoplysninger alle data, ved hvilke du kan identificeres personligt.

Du bedes nøje kontrollere, hvilke personoplysninger du deler med os via Facebook. Så længe du er logget ind på din Facebook-konto og besøger vores Facebook-profil, kan Facebook tildele dette til din Facebook-profil. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at Meta som operatør af Facebook gemmer brugernes data (f.eks. personlige oplysninger, IP-adresse osv.) og også kan bruge disse data til forretningsformål. For yderligere oplysninger om Facebooks databehandling henvises til Facebooks privatlivspolitik på https://www.facebook.com/privacy/policy/

Vi har ingen indflydelse på Facebooks dataindsamling og videre behandling af data. Endvidere er det ikke klart for os, i hvilket omfang, hvor og hvor længe dataene opbevares af Facebook, i hvilket omfang Facebook overholder eksisterende sletteforpligtelser, hvilke evalueringer og sammenkædninger der foretages med dataene af Facebook, og hvem dataene videregives af Facebook til. Hvis du ønsker at undgå, at Facebook behandler personoplysninger, som du har videregivet til os, bedes du kontakte os på anden vis. Vores fuldstændige kontaktoplysninger kan du finde i vores impressum på Facebook.

1.2 Den ansvarlige for databehandlingen i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er benuta GmbH, Hohe Str. 87, 53119 Bonn, Tyskland, tlf: +49 (0) 228 - 96 96 96 89-5, Fax: +49 (0) 228 - 96 96 96 89-5, E-Mail: info@benuta.com, for så vidt som vi udelukkende selv behandler de data, som du har overført til os via Facebook.

I det omfang de data, som du sender til os via Facebook, også eller udelukkende behandles af Meta som operatør af Facebook (insights data), er Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland, ud over os også den ansvarlige for databehandlingen i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). I den forbindelse foretages databehandlingen på grundlag af en aftale mellem de fælles ansvarlige parter i henhold til art. 26 GDPR, som du kan se her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

For brugen af visse Facebook-produkter, f.eks. de såkaldte "Facebook Business Tools", og for den databehandling, der udføres som følge heraf, er der desuden indgået en yderligere aftale mellem os og Meta Platforms Ireland Ltd. som fælles dataansvarlig i henhold til art. 26 GDPR gælder, som kan ses her: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysningerne.


2. Databeskyttelsesansvarlig


Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på følgende måde: "Dr. Ralf W. Schadowski, gdpr@benuta.com".

Du kan kontakte Metas databeskyttelsesansvarlige som operatør af Facebook via den online kontaktformular, der er stillet til rådighed på https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970


3. Databehandling ved kontakt med os


Vi indsamler selv personoplysninger, når du kontakter os via kontaktformular eller messenger, f.eks. Du kan se, hvilke data vi indsamler, når du kontakter os via kontaktformularen, fra den relevante kontaktformular. Disse data gemmes og anvendes udelukkende til at besvare din henvendelse eller til at kontakte dig og den tilhørende tekniske administration. Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er vores legitime interesse i at besvare din anmodning i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Hvis din kontakt har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR. Dine data slettes, når vi har afsluttet behandlingen af din henvendelse, forudsat at der ikke er nogen juridiske forpligtelser til at opbevare data. Vi antager, at behandlingen er afsluttet, når omstændighederne viser, at det pågældende spørgsmål er endeligt afklaret.


4. Databehandling til statistiske og markedsføringsmæssige formål


Page Insights

Facebook giver os såkaldte page insights til vores Facebook-side: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights. Det er aggregerede data, som giver os mulighed for at forstå, hvordan folk interagerer med vores side. Page insights kan være baseret på personlige data, der er indsamlet i forbindelse med et besøg på eller interaktion med vores websted og dets indhold. I henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR tjener dette til at beskytte vores legitime interesser i en optimeret præsentation af vores tilbud og effektiv kommunikation med kunder og interesserede parter, som vejer tungere end vores interesser i forbindelse med en interesseafvejning.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine data til ovennævnte formål ved at ændre dine indstillinger for reklamer i din Facebook-brugerkonto på https://www.facebook.com/settings?tab=ads i overensstemmelse hermed.


5. Dine rettigheder


5.1 Den gældende lovgivning om databeskyttelse giver dig omfattende rettigheder over for den dataansvarlige når det drejer sig om behandling af dine personlige oplysninger (ret til indsigt og intervention), og beskrives efterfølgende:

  • Ret til indsigt jf. Art. 15 i GDPR.
  • Ret til berigtigelse jf. Art. 16 i GDPR.
  • Ret til sletning jf. Art. 17 i GDPR.
  • Ret til begrænsning af behandling jf. Art. 18 i GDPR.
  • Ret til underretning jf. Art. 19 i GDPR.
  • Ret til dataportabilitet jf. Art. 20 i GDPR.
  • Ret til at trække sit samtykke tilbage jf. Art. 7, stk. 3 i GDPR.
  • Ret til at klage jf. Art. 77 i GDPR

5.2 RET TIL INDSIGELSE

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED EN INTERESSEAFVEJNING PÅ GRUNDLAG AF EN OVERORDNET BERETTIGET INTERESSE, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD DENNE BEHANDLING AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION, MED FREMTIDIG VIRKNING.

HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, STANDSER VI BEHANDLINGEN AF DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER. VI KAN DOG FORTSÆTTE BEHANDLINGEN, HVIS VI KAN PÅVISE VÆGTIGE, LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, DER GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN ER NØDVENDIG FOR, AT RETSKRAV KAN FASTLÆGGES, GØRES GÆLDENDE ELLER FORSVARES.

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYNINGER TIL SÅDAN MARKEDSFØRING. DU KAN GØRE INDSIGELSE SOM BESKREVET OVENFOR.

HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, INDSTILLER VI BEHANDLINGEN AF DE BERØRTE OPLYSNINGER TIL DIREKTE MARKEDSFØRING.


6. Varigheden af opbevaring af personoplysninger


Varigheden af opbevaringen af personoplysninger er baseret på det respektive retsgrundlag, formålet med behandlingen og - hvis relevant - på den respektive lovbestemte opbevaringsperiode (f.eks. handels- og skatteopbevaringsperioder).

Hvis personoplysninger behandles på grundlag af et udtrykkeligt samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR, opbevares disse data, indtil den registrerede tilbagekalder sit samtykke.

Hvis der er lovbestemte opbevaringsperioder for data, der behandles inden for rammerne af juridiske eller lignende forpligtelser på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b i GDPR, slettes disse data rutinemæssigt efter udløbet af opbevaringsperioderne, hvis de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten eller indledningen af kontrakten og/eller hvis vi ikke længere har en berettiget interesse i yderligere opbevaring.

Ved behandling af personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR opbevares disse data, indtil den registrerede udøver sin ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. 21, stk. 1 i GDPR, medmindre vi kan fremlægge tvingende grunde til en beskyttelsesværdig behandling, som vejer tungere end den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav.

Hvis personoplysningerne behandles med henblik på direkte markedsføring på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR, opbevares disse oplysninger, indtil den registrerede udøver sin ret til at gøre indsigelse i henhold til art. 21, stk. 2 i GDPR.

Medmindre andet er anført i oplysningerne i denne erklæring om specifikke behandlingssituationer, slettes lagrede personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.

*Gyldig for alle nye nyhedsbrevsabonnenter. Gyldig indtil 14.2.2023. Ingen minimumsværdi for bestilling. Kan ikke kombineres med andre kuponer. Ingen cashback tilgængelig.